ZAMĚŘENÍ STAVEB
ÚVOD
UKÁZKY
REFERENCE
KONTAKT
ODKAZY

 

Nabízíme Vám zaměření objektů a činnosti související s přípravou projektové dokumentace:

- zaměření staveb a zpracování dokumentace skutečného stavu
- digitalizaci původní dokumentace
- fotogrammetrii

Výsledky lze použít hlavně jako podklad pro rekonstrukci - součást dokumentace v průběhu stavebního řízení, podklad pro stavebně historický průzkum, podklad pro projektanta:

- situace (podrobný polohopis a výškopis)
- půdorysy
- řezy
- pohledy
- 3D (DMT, určení ploch, výpočty kubatur, profily terénu, vizualizace)